ЕМИС И ХРМ КОМПОНЕНТИ

Министерство за образование и наука - Република Македонија

Одберете на која апликација ќе се логирате

!!!!!! ВАЖНО !!!!!!


Почитувани,
Доколку имате било какво прашање во врска со ЕМИС и ХРМ апликацијата , опишете го проблемот или прашањето подетално и обратете ни се на следната електронска адреса emis@mon.gov.mk
Само на оваа емаил адреса emis@mon.gov.mk вашите проблеми или прашања ќе бидат одговорени!!!!