ЕМИС И ХРМ КОМПОНЕНТИ

Министерство за образование и наука - Република Македонија

Одберете на која апликацијa ќе се логирате

!!!!!! ВАЖНО !!!!!!


Почитувани,
Поради спроведување на активности за подобрување на функционалноста на ЕМИС и ХРМ, овие две апликации извесен период ќе бидат надвор од функција. Доколку имате било какво прашање во врска со ЕМИС и ХРМ апликацијата , опишете го проблемот или прашањето подетално и обратете ни се на следната електронска адреса emis@mon.gov.mk
Само на оваа емаил адреса emis@mon.gov.mk вашите проблеми или прашања ќе бидат одговорени!!!!